Vår filosofi

Vår verksamhet är Reggio Emiliainspirerad, vilket bl.a. innebär att vi utgår från barnens intressen och nyfikenhet.
Vårt förhållningssätt bygger på respekten för människan och dess tankar, idéer och åsikter. Detta gör, anser vi, att barnen känner sig betydelsefulla och därigenom stärks deras självkänsla samt deras tro till sin egen förmåga att påverka sin omgivning. Barn som möts av respekt lär sig också att respektera andra.

Vi vill också uppmuntra barnen att utmana vardagens små problem. Vi pedagoger finns med för att vägleda och stötta barnen i deras utmaningar. Att vi lyssnar på dem, på deras tankar och teorier - det finns många olika sätt att lösa en utmaning på. Genom detta får barnen tilltro till sin egen förmåga att hantera olika situationer.Det här är ett litet axplock hur vi pedagoger förhåller oss gentemot barnen. Har du frågor kontakta oss gärna.