Ansökningsformulär

Här är du välkommen att fylla i en ansökan för ditt barn. Fyll i alla fält så fullständigt som möjligt.

Om du vill vara extra säker på att ansökan har kommit in till oss, skicka ett mail så dubbelkollar

vi en extra gång!

 

Varmt välkommen att bli en optimussare du också!

 

Har du frågor? Maila eller ring oss!

 

Ansökan
Information om barnet/barnen:
Namn: Personnr: Plats från:
Namn: Personnr: Plats från:
Namn: Personnr: Plats från:
Information om förälder 1:
Namn: Personnr:
Adress: Telnr:
Post Nr: Mobilnr:
Ort: E-post:
Information om förälder 2:
Namn: Personnr:
Adress: Telnr:
Post Nr: Mobilnr:
Ort: E-post:
Övrigt:
Typ av vårdnad:Gemensam   Ensam
Civilstånd:Gifta/Sambo   Ensamstående
Talas annat språk än svenska i hemmet:
Ja   Nej, om Ja ange språk: 
Övriga upplysningar: (max 255tkn)